F E S T I V A L   V Ě D Y

KONTAKTY

Níže uvádíme zástupce institucí, které se na Festivalu vědy podílejí.


Tamara Mašatová

Tamara Mašatová

Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy

+420 737 749 701

tamara.masatova@ddmpraha.cz

Irena Krumlová

Irena Krumlová

Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy

+420 604 861 827

krumlova@festival-vedy.cz

Lenka Kubešová Zápotocká

Lenka Kubešová Zápotocká

České vysoké učení technické v Praze

+420 224 353 417
+420 723 001 076

lenka.kubesova.zapotocka@cvut.cz

Petra Karnetová

Petra Karnetová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

+420 220 444 459
+420 739 249 128

petra.karnetova@vscht.cz