F E S T I V A L   V Ě D Y

PROGRAM

Festival vědy 2020


Celodenní bohatý program Festivalu vědy bude populárním a interaktivním způsobem představovat (nejen) přírodovědné a technické obory.
Zjistíte tak, že ...věda má opravdu rozmanité podoby a využití...
Téma letošního ročníku je Inovace pro budoucnost