F E S T I V A L   V Ě D Y

PARTNEŘI

Festival vědy 2020


HLAVNÍ PARTNER


HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


PARTNEŘI


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


ZA PODPORY


VYSTAVOVATELÉ