F E S T I V A L   V Ě D Y


Festival vědy aneb VědaFest

je největší venkovní populárně naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol a akademických a volnočasových institucí již od roku 2011.

Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách. V jeden den na jednom místě nabízí VědaFest to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě.

Akci pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Cíle a zaměření:

  • • Hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory.
  • • Cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“.
  • • Představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití.
  • • Podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory.
  • •  Mottem akce je přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti.

VědaFest je určen zájemcům bez omezení věku, vše ZDARMA a bez předchozí registrace.Počet vystavovatelů

Jsme zajímaví pro nové vystavovatele

Počet expozic

Rozšiřujeme se o nové vědní obory

Počet univerzit

Spolupracujeme s novými univerzitami