PROGRAM FESTIVALU VĚDY 2018

Celodenní bohatý program Festivalu vědy bude populárním a interaktivním způsobem představovat (nejen) přírodovědné a technické obory.

Budete si moci na vědu „sáhnout“. V mnoha venkovních stanovištích na zelené ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) v Praze 6, v Technické ulici a v prostorách Národní technické knihovny přiblížíme tento, pro mnohé málo známý svět vědy, výzkumu a vývoje.

Zjistíte tak, že ….věda má rozmanité podoby a využití….

  • 5. září 2018
  • Účastníci akce
DDM hl. m. Prahy
Dům dětí mládeže hl. m. Prahy
Volnočasové aktivity pro děti i dospělé

Stanice přírodovědců a Stanice techniků jsou dvě ze sedmi středisek Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Jedná se o jedinečná místa, která mají nepostradatelný význam pro volný čas dětí a mládeže. Významně se také podílí na rozvoji PaVědy – kroužků pro začínající vědce.


1. Stanice přírodovědců Stanice přírodovědců sídlí na Smíchově a funguje už více než 60 let. Děti si zde mohou vybrat z pestré nabídky především přírodovědně zaměřených kroužků. Stanice pořádá pobytové i příměstské tábory. Pro veřejnost připravuje akce a výstavy. Je garantem krajských kol chemické, zeměpisné a biologické olympiády. Chovatelskou specializací Stanice přírodovědců jsou expozice exotických plazů (např. krokodýla nilského, kajmanů trpasličích, varanů či leguánů). V areálu se nachází expozice zvířat a rostlin, naučná stezka a dětské hřiště.

Odlévání zkamenělin
Na festivalu si můžete odlít zkameněliny. Domů si pak odnesete vlastnoručně vyrobeného prvohorního trilobita či druhohorního amonita. Napadlo vás, že i obyčejné tuhnutí sádry je chemická reakce? Uvidíte ukázky minerálů z naší sbírky a můžete si vyzkoušet základní vlastnosti minerálů - tvrdost, vryp či hustotu.

Chemie vlastníma rukama
Připravili jsme pro vás malou chemickou laboratoř, kde poznáte chemii vlastníma rukama. Některé z pokusů si můžete vyzkoušet sami, další vám pouze předvedeme. Uvidíte tajné písmo, psaní elektrodou, faraonovy hady, sopku, zapalování vodou a řadu dalších efektů.

www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu


2. Stanice techniků Stanice techniků svým technickým zázemím a uměleckým potenciálem dalece přesahuje hranice Prahy. Vedle mnohaleté tradice modelářských oborů se v posledních letech rozvíjí i další technické a vědecké oblasti formou moderních vzdělávacích metod. Technická sféra je na Stanici v symbióze se sférou uměleckou.

www.ddmpraha.cz/stanice-techniku


3. PaVěda
Malí badatelé
PaVěda jsou kroužky pro všechny malé vědce. Nejmladší návštěvníci Festivalu vědy si budou moci vyzkoušet, jak to vypadá na jejich lekcích.

https://www.ddmpraha.cz/Paveda

ČVUT v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Věda z ČVUT nevážně vážně

Že je technika nudná a že se hodí jenom pro kluky? Tyto a další mýty o studiu techniky se bude snažit vyvrátit a o vaši přízeň ucházet, jedna z nejstarších a největších technických univerzit v Evropě, kterou je České vysoké učení technické v Praze.

Zažijete „Vědu a techniku z ČVUT všemi smysly“. Zahrajete si naši hru „Mladý inženýr“, takže už teď se můžete začít těšit, protože o vědu, techniku a zábavu nebude rozhodně nouze. Zábavná věda z ČVUT vás bude prostě bavit :-).

www.cvut.cz

Už brzy doplníme programy jednotlivých fakult!

VŠCHT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Chemie je všude kolem nás

Už brzy doplníme! 🙂

Akademie věd ČR
Akademie věd České republiky
Co ve škole neuvidíte

Akademie věd ČR a její pracoviště uskutečňují vysoce kvalitní výzkum v oblasti přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Nutnou součástí akademického poslání je snaha zajistit využití výsledků výzkumu dále ve vědě, ale zejména převod výsledků do praktického využití širokou veřejností.

www.avcr.cz


Astronomický ústav AV ČR
www.asu.cz
esero.sciencein.cz

Astronomický ústav AV ČR je vědeckou institucí zabývající se výzkumem vesmíru. Kromě pozorování dalekohledy se astronomové podílejí na mnoha vesmírných misích Evropské kosmické agentury (ESA). Ta v Praze zřídila svoji vzdělávací kancelář. Podílíme se na misích ke Slunci, k ledovým měsícům kolem největší planety Sluneční soustavy Jupiter nebo na technologické dvojici družic, které na oběžné dráze zajistí dlouhodobé pozorování zatmění Slunce.

Do vesmíru dalekohledy i kosmickými sondami
Zveme vás do vesmíru. Dalekohledy s filtrem vám ukážeme Slunce. Evropská kosmická agentura vám zase napoví, z čeho je nejlepší postavit kosmickou sondu a mnoho dalšího.


Fyzikální ústav AV ČR
www.fzu.cz

Fyzikální ústav AV ČR je největším ústavem Akademie věd. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku.

Dozvíte se, jak vypadají dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů, či jak fungují moderní detektory a systémy na zpracování dat na urychlovači LHC a observatořích Pierra Augera a CTA.

Žijte fyziku!
na vlastní oči uvidíte v mlžné komoře, jak vypadají dráhy protonů, mionů a dalších částic kolem nás. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla, které mají široké využití ve výzkumu i průmyslu. Uvidíte vlastnosti nových materiálů a přeměny jejich stavů či jak nám pomáhají nanotechnologie v běžném životě.


Mikrobiologický ústav AV ČR
www.mbucas.cz

Mikrobiologický ústav AV ČR v současnosti představuje největší pracoviště v ČR, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně.

Zábavný svět mikrobiologie


Ústav dějin umění AV ČR
www.udu.cas.cz

Vědečtí pracovníci Ústavu dějin umění se zaměřují na výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění a architektury a na uměleckohistorickou topografii. Jsou kurátory výstav i autory knih o umění. Pozornost věnují také problematice ochrany kulturního dědictví.

Fotografický ateliér
Víte, co to jsou tzv. newprinty? Kolik světel potřebujete při fotografování sádrové busty? A jak se vyvolávají fotografie klasickým mokrým procesem? Nahlédněte do zákulisí našeho fotoateliéru, vyzkoušejte si práci v temné komoře nebo při reprodukci uměleckých děl.


Ústav experimentální botaniky AV ČR
www.ueb.cas.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, sídlí v Praze a v Olomouci. Jeho zaměstnanci se zabývají výzkumem hormonálních regulací, rozmnožováním rostlin i přenosem signálu v rostlinných buňkách společně s výzkumem fyziologie stresu. Olomoučtí vědci navíc čtou genetickou informaci různých obilnin (hlavně ječmene a pšenice) a zabývají se genetickou rozmanitostí banánovníků. Z aplikovaných výsledků stojí za zmínku šlechtění jabloní odolných proti strupovitosti a padlí jabloňovému a také omlazující krémy využívající služeb látek podobných rostlinným hormonům.

Jaké barvy skrývají rostliny?
Navštivte naší interaktivní expozici, kde si prohlédnete in vitro zahrádku, budete moci soutěžit v základních laboratorních dovednostech a odhalíte skryté barvy rostlin.


Ústav fyziky atmosféry AV ČR – oddělení kosmické fyziky
okf.ufa.cas.cz

Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. navazuje na bohatou tradici kosmického výzkumu známou zejména z programu malých československých a českých družic Magion. Věnuje se i pozemnímu měření elektromagnetických signálů pocházejících od blesků "obyčejných" i "neobyčejných". Tento výzkum úzce souvisí s francouzskou družicovou misí TARANIS, pro niž byl na ÚFA vyvinut vysokofrekvenční vlnový analyzátor.

Pojďte si s námi blýsknout!
Představíme si vědecké metody a přístroje určené na dálková pozorování bleskových výbojů vyvíjených na ÚFA AV ČR.


Ústav chemických procesů AV ČR
www.icpf.cas.cz

V Ústavu chemických procesů AV ČR řešíme mimo jiné otázku komplexního využití biomasy pomocí ekologicky šetrných postupů tzv. zelené chemie v rámci Centra kompetence pro výzkum biorafinací (BIORAF) a v rámci AV21, Potraviny pro budoucnost se zabýváme vývojem nových bezodpadových a šetrných technologií.

Potraviny pro budoucnost: jak se pěstuje biomasa?
Představíme, jak se pěstuje biomasa a zpracovávají odpadní materiály mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu za účelem získání potravin, doplňků stravy, krmiv, hnojiv, či stimulátorů růstu hospodářských plodin. Dále vám ukážeme, že i kuchyně se může stát chemickou laboratoří! Uvidíte světelné a barevné efekty potravin, vyzkoušíte si, jak vás mohou klamat smysly, dozvíte se, jaké potraviny použít pro chemický experiment a vše si sami vyzkoušet.


Ústav jaderné fyziky AV ČR
www.ujf.cas.cz

Ústav jaderné fyziky AV ČR je klíčovou institucí pro základní výzkum v jaderné fyzice a využití jaderných metod pro další vědní obory. Jeho hlavními zařízeními jsou urychlovače. Podílí se i na mezinárodních výzkumech využívajících těch největších urychlovačů, například v laboratoři CERN. Kromě záření produkovaného urychlovači studuje a využívá i kosmické záření a další přirozené zdroje částic.

Jaderná fyzika a výzkum nejen kosmického záření
Chcete se něco dozvědět o jaderné fyzice, kosmickém záření a radioaktivitě? K čemu se dá využít a jak se studuje?


Ústav makromolekulární chemie AV ČR
www.imc.cas.cz

V Ústavu makromolekulární chemie se věnujeme výzkumu polymerů. Dnešní civilizace syntetické polymery nutně potřebuje a zároveň musí i řešit nerudovskou otázku kam s nimi. Srozumitelně Vám předvede jaké úlohy vědci řeší…

Proč polymery potřebují celý ústav?
Předvedeme, co jsou polymery, proč jsou zajímavé, čím užitečné a jak se o nich v ústavu přemýšlí a experimentuje.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
www.uochb.cz

ÚOCHB AV ČR je jedním z nejúspěšnějších výzkumných pracovišť v ČR. V laboratořích vybavených moderními technologiemi se rodí převratné poznatky o chemických dějích a fungování života na molekulární úrovni, vznikají nové materiály či základy budoucích léků. Z výzkumu proslulého prof. Antonína Holého v ÚOCHB vzešla celá řada antivirotik, která dnes v podobě léků patří mezi nejdůležitější zbraně v boji proti AIDS nebo žloutence typu B a pomáhají zachraňovat miliony lidských životů na celém světě.

Magická chemie
Vzájemné ovlivňování molekul a světla nám odkrývá strukturu studovaných látek. Molekuly mohou světlo jak pohltit tak vydávat. Na vlastní oči uvidíte přeměny světelné, tepelné a chemické energie. Názorné ukázky zahrnou různé druhy hoření. Neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky bankovek, cenin a dokladů. Pomocí elektrické energie namnožíme svítící plazmu.

Chemie a čas
Předvedeme chemické pokusy, které zviditelňují roli času v chemii. Objasníme, čím jsou náhlé změny barev roztoků způsobeny. Protože vše spěje k rovnováze, barevné oscilace časem ustanou.

Ohně všeho druhu a příbuzné experimenty
Během naší show uvidíte, co všechno se dá spálit v kyslíku, uvidíte, jak hoří bílý fosfor či hořčík hořící v oxidu uhličitém...

Chemická komunikace hmyzu
Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání mezi organismy – používají ji i jednobuněčné organismy žijící ve vodním prostředí. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly – feromony, které příjemci vnímají s pomocí čichu. A v rámci hmyzu je to především hmyz společenský, který dokonale ovládl využití feromonů pro složitou komunikaci uvnitř (a nejen uvnitř) svých hnízd. V naší ukázce návštěvníkům předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá svých schopností chemické komunikace ke značení cest za potravou a zpět do rodné kolonie.

Kam se u nás běžně nedostanete
Virtuální prohlídka po běžně nepřístupných prostorách jednoho z nejprestižnějších chemických ústavů na světě.

Barevná chemie
Chemické reakce často oplývají překvapujícím množstvím barevných proměn. Ty nejlepší z nich jsme si pro vás připravili na našem stánku barevné chemie.

NTK
Národní technická knihovna
Přednášky, filmy, exkurze i program na Kulaťáku

V Národní technická knihovně na Vás čekají kvízy a hádanky, tvůrčí dílny a výtvarná soutěž „Nakresli knihovnu“.

Ze stavebnic si postavíte různé stavby a lze si zde zahrát i deskové stolní hry. To vše pod dohledem zkušených lektorů.

Zájemci bez rozdílu věku si mohou unikátní a architektonicky ceněnou budovu knihovny prohlédnout v rámci samoobslužné prohlídky v průběhu celého Festivalu vědy.

Ve stánku NTK si pak každý může navrhnout a vyrobit originální placku.

www.techlib.cz

Festival vědy 2017 Zdravotnická
ČEZ, a. s.
Inspirujte se v ČEZ Energy Zóně

Už brzy doplníme! 🙂

Valeo
Valeo
Není nás vidět a stejně jsme přítomni

Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se vám lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě. Máme to v malíčku od deklarace proměnných až do mechanického endu. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani nezpotíte. My totiž umíme i klimatizace! Až si příště sednete do auta, vzpomeňte si na nás a buďte v klidu. Svezte se s námi do budoucnosti samořídících aut.

www.valeo.cz

Živá ukázka parkování Jak parkuje auto samo? A jak byste to zvládli vy?

Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Jak chránit své duševní vlastnictví pomocí patentu?

Úřad průmyslového vlastnictví Je to český patentový a známkový úřad. Za každým vynálezem se skrývá duševní vlastnictví. Co jsou to patenty, ochranné známky a průmyslový design? To se můžete dozvědět na našem stánku.

Expozice Patenty
Na stánku zjistíte, co musí váš nápad splňovat, abyste se mohli chlubit, že jste vlastníkem patentu?  A dá se chránit i to, že výrobek má zajímavý tvar? V kvízech a dalších hrách si vyzkoušíte, jestli poznáte slavné vynálezce a jejich patenty. Uvidíte, jaké nápady můžeme najít v patentových databázích. Naučíme vás, jak je vyhledat. Ukážeme vám i další zajímavé databáze. A budete se nás moci zeptat na všechno, co byste chtěli o patentování vědět.

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Unipetrol
Zažijte chemii na stánku Unipetrol!

Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů.

www.unipetrol.cz

Zažijte chemii na stánku Unipetrol

Přijďte si užít technologické interaktivní hračky, vyrobit placku s vaší fotkou a nebo také zasoutěžit o ceny. Na stánku Unipetrol bude o zábavu postaráno! Sledujte nás na Facebooku Zažij chemii www.facebook.com/zazijchemii.

Česká televize
Elektronická tužka v akci!

Česká televize (ČT) na letošním Festivalu vědy přiblíží populární technologii „elektronické tužky“. Speciální software byl pro rozbor herních situací ve sportovních přenosech vyvinut v roce 2002 a od té doby už prošel mnoha vylepšeními. Jedná se o program Aki Paint, který jeho vydavatel ušil přímo na míru tehdejšímu okruhu ČT4 Sport, dnes vysílajícím pod názvem ČT sport. Díky jeho možnostem tak diváci znají jeho využití v celé škále sportů – od fotbalu nebo hokeje, přes americký fotbal až po šachy. Letos bude nově použit dokonce v nové řadě populární soutěže StarDance. Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet práci sportovního analytika!

www.ceskatelevize.cz

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Živá univerzita!

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí.

https://www.czu.cz/cs/


ČZU: Technická fakulta
Plantograf V16
Systém slouží pro biomechanické vyšetřování stavu tlaku mezi ploskou nohy či dezénem pneumatiky a maticově uspořádanými miniaturními snímači tlaku.


ČZU: Centrum inovací a transferu technologií
Centrum inovací a transferu technologií ČZU napomáhá s přenosem univerzitních poznatků do praxe. Zajišťujeme zejména správu duševního vlastnictví univerzity a pro tento účel: • vyhodnocujeme univerzitní výsledky výzkumu a vývoje z hlediska jejich komerčního potenciálu • zajišťujeme jejich průmyslově-právní ochranu tam, kde je to účelné • spolupracujeme s průmyslem, abychom zajistili další rozvoj těchto výsledků, jejich komercializaci a využití Současně podporujeme rozvoj inovací prostřednictvím zakládání start-up a spin-off společností a tuto komunitu kultivujeme ve vlastním podnikatelském inkubátoru Point One. Na Festivalu vědy představuje svoje úspěšné projekty z programu TAČR GAMA, spin-off firmu a firmu z podnikatelského inkubátoru.


ČZU: Fakulta lesnická a dřevařská
Věda nás baví
Chcete se dozvědět zajímavosti o lese, lesní zvěři a výzkumu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze? Navštivte náš stánek. Čekají vás poznávačky zvěře, stop, parohů a rohů zvěře, kůrovec pod mikroskopem a mnoho dalšího.


ČZU: Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Využití rostlinných silic
V rámci expozice Vám představíme komplexní výzkum léčebného konopí. Můžete zkusit rozeznat silice konopí, ale i jiných vybraných rostlin. Účinek silicí z českého kmínu můžete vidět například v produktu ZEMBAG, který zpomaluje klíčení brambor.


ČZU: Fakulta životního prostředí
Entomologie ‎ve jménu vědy i zákona
Nečekaný pohled na nekrofágní brouky, kteří pomáhají kriminalistům‎.


ČZU: Fakulta tropického zemědělství
Buďte IN - in vitro pěstování rostlin a in situ projekt na záchranu antilopy
Fakulta představí záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu a výzkum, díky kterému má tato kriticky ohrožená antilopa šanci na přežití. K vidění bude i ukázka in vitro rostlin v různých vývojových fázích jako součást tzv. mikropropagace neboli efektivního vegetativního množení rostlin ve sterilních řízených podmínkách.


Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vzdělání v širokém spektru manažerských, ekonomických a dalších studijních programů

Vysoká škola ekonomická v Praze je univerzita s tradicí, která nabízí kvalitní vzdělání na všech stupních vysokoškolského studia v širokém spektru manažerských, ekonomických a dalších studijních programů.

vse.cz

Obrazové zpracování dat
Fakulta informatiky a statistiky představí význam dat a datové analýzy pro situace v každodenním životě. Vážně i nevážně ukáže zajímavé příklady práce s daty, jakým způsobem se dají vizualizovat a jak se dá z dat vytvořit úplně nová hodnota jak pro podnikání, tak i třeba v umění.

Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Řidičák nanečisto!

Oddělení prevence poskytuje širokou oblast preventivních aktivit od mateřských škol až po seniory. Jedná se o velmi důležitou složku „občanské informovanosti“. Preventivní poučení může leckdy zachránit i život. Členové oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy vystupují na výstavách, v tisku, rozhlase a televizi, na akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi, občanskými sdruženími, školami či jinými organizacemi.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet "řidičák nanečisto“, simulaci dopravních situací, jízdu na dopravním hřišti, projdou "řidičskou zkouškou" a obdrží i „řidičský průkaz“.

www.mppraha.cz

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Přehled fakultních programů

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. V současnosti se skládá ze 17 fakult.

www.cuni.cz

A které fakulty UK se představí na festivalu a čím se budou prezentovat?

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
www.htf.cuni.cz
Představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí.
Mýty a rituály ve virtuální realitě - Jak se k sobě mají fikční náboženství počítačových her a hyperreálné náboženské fenomény odvozené například od Hvězdných válek? Přijďte se podívat!


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
www.pedf.cuni.cz
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy představí katedru matematiky, studentský spolek Drosophila a studentskou oborovou radu chemie.


Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii.
Mobilní TV studio FSV UK - Zájemci si budou moci zkusit práci moderátora zpráv. Před okem kamery si vyzkouší jak funguje čtecí zařízení a uvedou krátkou reportáž. Úplně snadné to není!


Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
www.lfp.cuni.cz
Plzeňská lékařská fakulta je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Na fakultě se vyučují dva studijní programy - všeobecné lékařství a zubní lékařství..


3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy www.lf3.cuni.cz
Průměrný Čech má na své kůži 7 mateřských znamének. Některá jsou neškodná, jiná se mohou působením ultrafialového záření měnit. Týká se to zejména osob se světlou kůží, s vyšším počtem znamének a těch, kteří tráví na slunci hodně času.
Pohled pod kůži - Počítač se speciální kamerou a softwarem odhalí, jak riziková znaménka máte na kůži právě vy! Speciální UV kamera ukáže na kůži to, co pouhým okem nevidíte. Zjistíte, jak slunce „vidí“ naši pokožku při opalovaní. Nechte si prohlédnout kůži a získejte její fotografii unikátní UV kamerou.


Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
www.natur.cuni.cz, www.prirodovedci.cz
Parta nadšenců ukáže, zač je toho loket ve vědě a výzkumu! Můžete se těšit na spoustu zajímavých pokusů, workshopů a praktických ukázek týkajících se témat čtyř hlavních studijních oborů - biologie, chemie, geografie a geologie. Chcete prozkoumat mikrosvět nebo se raději dívat na svět z globálu? U nás najdete spoustu odpovědí, ale i další otázky.
Infopoint Přírodovědci.cz - Projekt Přírodovědci chce poodhalit a popularizovat oblasti vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UK a probudit zájem o studium přírodovědných oborů.
Chemie nejen v labotatoři - Myslíte si, že chemie se dělá jen v laboratoři. Ukážeme Vám, že "chemie" je všude kolem nás a možná nás ovlivňuje víc, než byste čekali!
Geologova cesta přírodou - Může vést až do samotného středu Země. Na své cestě se geolog setkává s atomy i obřími skalami, hmotou zcela vychladlou či teplou tisíce stupňů, starou miliardy let či vzniklou minulý týden. Vydáte se s námi na tuto dobrodružnou cestu i Vy?
Pátrání po tajemstvích přírody s biology - DNA, bílkoviny, buňky, viry, mikroorganismy, rostliny i živočichové, člověk a jeho svět ... Biologie je širokou disciplínou a těžko odhadnout její začátek a konec. Vydáte se s námi na pátrání po tajemstvích přírody, která Vás často překvapí nečekanými souvislostmi?
Pohled na svět očima geografů a demografů - Jak geografové a demografové vnímají svět: netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o geografii.


Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
www.matfyz.cz
Studium na světové úrovni, přístup k excelentní vědě i technologiím, propojení s výzkumem a praxí, to je MFF UK. Absolventi se snadno orientují v rychle se měnícím světě. Matfyzáky naleznete ve významných pozicích mnoha světových firem jako je Facebook, Google, Oracle, Generali a mnoho dalších. Buďte v té nejlepší společnosti!
Fyzika do vlastních rukou - V kapalném dusíku je růže křehká jako sklo, magnety dokáží levitovat nad supravodiči, pohyb molekul vzduchu se v nafukovacím balónku skoro zastaví, ale lze z něj uvařit i zmrzlinu. Ponoříte do něj ruku aniž byste přišli o prsty?


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
www.ktf.cuni.cz
Katolická teologická fakulta je jednou ze zakládajících fakult Karlovy Univerzity – další z fakult s multidisciplinárním zaměřením!
Za uměním s KTF UK - Seznamte se s vývojem uměleckých technik a s tím, jak technologie pomáhají historickému bádání nyní. Vyzkoušejte si kritické hodnocení uměleckého díla či jeho zasazení do časové osy!


Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
www.ftvs.cuni.cz
Zhodnoťte své předpoklady pro pohybovou zátěž, posuďte svou aktuální hmotnost a možnost návrhu programu pro její úpravu. Také si zhodnotíte stav svého svalového aparátu jako nezbytného předpokladu pro fyzickou zdatnost. To vše má vliv na životní styl, hlavně pak změnu ze sedavého na aktivní.
Co Vaše kondice – jak jste na tom?


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ff.cuni.cz
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti a nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí…
Svět myšlení a poznání Filozofické fakulty UK - Máte na to - projděte kvízem a vyfoťte se jako slavní absolventi FF UK.


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy
www.faf.cuni.cz
Většina disciplín na fakultě vychází z biologie a chemie. Farmaceut je všestranně vzdělaný odborník, který své znalosti může uplatnit nejen v lékárně, ale také v průmyslu či chemickém a biomedicínském výzkumu.
Farmaceut není jen lékárník! Jaké disciplíny musí ovládat? Víte, jak dlouho trvá vývoj nového léčivého přípravku. Vyzkoušíte si jak rozeznat léčivé a jedovaté rostliny, či vyrobit tobolky. Ukážeme vám, jak fungují detergenty, chromatografické metody, různé aplikační pomůcky a také vám vysvětlíme, jak (ne)fungují antibiotika na některá onemocnění.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – chemická jednotka
Hašení je věda!

Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patří zajištění výjezdů k zásahům s chemickým nebezpečím. Patří mezi ně zejména detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, varny drog nebo znečištění vodních toků v některých případech spojených i s úhynem ryb.

Víte jak a proč se v nebezpečných prostorách používá robot?

O každodenních činnostech, používané technice a nových technologiích se dozvíte na Festivalu vědy.

www.hzscr.cz

DPP
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Prahou křížem krážem

Městský dopravní podnik byl založen 1. září 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V té době se kromě provozování městské hromadné dopravy zabývaly i výrobou a distribucí elektřiny. V roce 1946 byly Městské podniky pražské přeměněny na Dopravní podniky hlavního města Prahy. V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha. Víte, jak je Praha veliká a jak daleko jezdíte? Metrem 65,2 km, tramvají 510 km, autobusem 1 678 km.

www.dpp.cz

Prahou křížem krážem
Brzy doplníme! 🙂

Kuberg
Kuberg, s.r.o.
České elektromotorky dobývají svět!

Firma Kuberg, s.r.o., jejíž ambice sahají daleko za hranice naší republiky už několik let věnuje výrobě unikátních elektrických motorek, které se svým osobitým a promyšleným designem nezaleknou srovnání s konkurencí se spalovacími motory.
Je to jediná firma, která si své motorky vyrábí od A do Z.

www.kuberg.com
Elektromotorky pro každého

Chcete, aby si Vaše dítě motorku nejprve vyzkoušelo? Nejste si jistí, zda jízda na motorce bude Vaše dítě bavit? Přijďte si společně zajezdit a přesvědčit se jestli to, po čem Vaše dítě touží!

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Jak se vyrábí pitná voda?

Chcete se dozvědět, jak se vyrábí pitná voda? Zajímá vás, jak pracují čistírny odpadních vod? Víte, co nepatří do kanalizace nebo jak funguje vodárenský koloběh? Pokud se zastavíte u stánku Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., rádi vám vše názornou formou předvedeme a vysvětlíme.

Jak chutná vyrobená pitná voda můžete hned následně otestovat ve „Vodním baru“ Veolie a.s.

www.pvk.cz

Schrack Technik, s.r.o.
Schrack Technik, s.r.o.
Rozjeď to prvně s elektromobilem

Schrack Technik je nadnárodní elektrotechnická firma. Na český trh dodává své technologie, výrobky a služby z oblasti nízkého napětí již 27 let. Klíčovými produkty jsou skříně a rozvaděče, jističe a ochranné prvky. Dále pak záložní zdroje, nouzová svítidla a osvětlení, datové a silové kabely.

www.schrack.cz

Elektromobilita ve Schracku
Rozjeď to prvně s elektromobilem a potom u nás ve Schracku. Budeš mít možnost si „osahat“ elektromobil Volkswagen e-Golf. Ukážeme ti, jak vypadají a fungují naše nabíjející stanice. Patříš mezi ty, které od útlého věku zajímá elektrotechnika? Pojď pracovat k nám.

Celní úřad pro hl. m. Prahu
Celní úřad pro hl. m. Prahu
Nejcitlivější detektor – psí čenich

Technologie hýbou světem, ale žádná nedokáže nahradit nejcitlivější detektor – psí čenich.

Psí specialisté předvedou, že je pro ně hračka objevit drogy, cigarety nebo výbušniny.
Ve službě je třeba umět zacházet se zbraní

Vyzkoušejte si svou zručnost na laserovém střeleckém trenažeru!
Služební příprava spočívá i v umění zadržet případného pachatele – jak?

To Vám předvedou příslušníci Celního úřadu pro hl. m. Prahu.
A ukáží i jaké „kuriozity“ se dají najít při běžné celní kontrole...

www.celnisprava.cz

Cetin
CETIN a.s.
Zrychlujeme Česko

CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) vlastní a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

Stavíme a provozujeme největší fixní síť v ČR. Pojďte si s námi vyzkoušet, jak se optické kabely svařují, a popovídat si o tom jak zrychlujeme Česko.

www.zrychlujemecesko.cz

Příběh krve
Ústav hematologie a krevní transfuze
Příběh krve

ÚHKT je největší hematologické centrum v Česku, které má již více než 65 let zkušeností s diagnostikou a léčbou vážných onemocnění krve. Specializuje se nejen na medicínu v denní praxi, ale také na vědu a výzkum.

Příběh krve. Přijďte se podívat, jak pod mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní destičky - a jak se změní při leukémii. Přijďte se podívat, jak zpracováváme krev a její složky, než se od dárců dostanou k těžce nemocným pacientům. A nakonec si vyrobte vlastní kapku krve… Vše o krvi se dozvíte a drobné překvapení dostanete na stánku ÚHKT.

www.uhkt.cz

Masarykova střední škola chemická
Masarykova střední škola chemická
Využití barvy

Masarykova střední škola chemická, známá i jako "Křemencárna", patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. V současné době se zde vyučuje obor Aplikovaná chemie se zaměřením Syntéza a výroba léčiv, Forenzní analýza nebo Klinická a toxikologická analýza.

Barvu izolovat, syntetizovat nebo správně TECHNOLOGICKY využít. Jak se to dělá, uvidíte u nás ve stánku.

www.mssch.cz

Life Rescue – záchranáři Praha, z.s.
Life Rescue – záchranáři Praha, z.s.
I děti dokáží zachránit život

Pražský zapsaný spolek Life RESCUE – záchranáři Praha školicí středisko první pomoci, založený v roce 2001 byl první neziskovou organizací, která měla za svoji jedinou a hlavní činnost zvyšování znalostí v poskytování první pomoci nejen u dětí, dospělých, ale i členů jednotlivých záchranných složek Integrovaného záchranného systému. Life rescue se specializuje především na poskytování školení v základech první pomoci a provozování rekvalifikačních kurzů s akreditací.

www.liferescue.eu

Jak poskytnout první pomoc? I děti dokáží zachránit život…
Vyzkoušíte si resuscitaci, použití defibrilátoru, naučíte se obvazovat a zastavit krvácení. Jestliže úspěšně projdete testem, obdržíte průkazku Dětského záchranáře.

Science to go!
Science to go!
Zpřístupňujeme nejnovější úspěchy přírodních věd široké veřejnosti

Cílem projektu Science to Go je zpřístupnit nejnovější úspěchy přírodních věd široké veřejnosti. Věda je prezentována populární formou pochopitelnou pro každého, kdo má zájem chápat. Přednášející jsou doktorandi a mladí vědečtí pracovníci – lidé, kteří jsou v centru vědeckého dění. Science to Go je zároveň skvělou příležitostí i pro ně, neboť jim dává možnost představit laikům obor, kterým se zabývají.

www.sciencetogo.cz

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít