PROGRAM FESTIVALU VĚDY 2019

Celodenní bohatý program Festivalu vědy bude populárním a interaktivním způsobem představovat (nejen) přírodovědné a technické obory.

Budete si moci na vědu „sáhnout“. V mnoha venkovních stanovištích na zelené ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) v Praze 6, v Technické ulici a v prostorách Národní technické knihovny přiblížíme tento, pro mnohé málo známý svět vědy, výzkumu a vývoje.

Zjistíte tak, že ….věda má rozmanité podoby a využití….

Téma letošního ročníku je Věda v profesích

V tuto chvíli pro vás program připravujeme!

  • 4. září 2019
  • Účastníci akce
  • DOPROVODNÝ PROGRAM
Akademie věd České republiky
Věda v každodenním životě

Akademie věd ČR a její pracoviště uskutečňují vysoce kvalitní výzkum v oblasti přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Nutnou součástí akademického poslání je snaha zajistit využití výsledků výzkumu dále ve vědě, ale zejména převod výsledků do praktického využití širokou veřejností. www.avcr.cz  


Ústav analytické chemie AV ČR (ÚACH) www.iach.cz   Ústav se věnuje vědeckému výzkumu v oblasti analytické chemie, zejména výzkumu analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoji přístrojové techniky ke zvýšení poznání metodologické úrovně dalších vědních disciplín.   Nanočástice pro značení biomolekul Molekuly jsou velmi malé objekty a jejich detekce je obtížná. Možným řešením je připojení miniaturní značky, která umožní hledanou molekulu detekovat a pozorovat. Představíme Vám značky, které vyvíjíme: katalytické nanočástice (vytváří barevné produkty) a foton up‐konverzní nanočástice (poskytují tajemnou luminiscenci).
Ústav makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH) www.imc.cas.cz   Věnujeme se životnímu cyklu syntetických i přírodních polymerů. Bez přírodních polymerů by život nebyl možný, a syntetické polymery jsou v mnoha oborech lidské činnosti již zcela nepostradatelné. Výzkum zahrnuje oblasti medicínského využití polymerů, využití v průmyslu a elektronice až po recyklaci a likvidaci plastů.   Malý stan plný velkých molekul Představíme vybrané možnosti využití polymerů (makromolekul) v blízké či vzdálenější budoucnosti v mnoha profesích a oborech. Současnost nevynecháme, na stánku budou po celý den i odborníci, zabývající se likvidací plastů šetrnými způsoby k životnímu prostředí, můžete se ptát.
Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF) www.ujf.cas.cz   Ústav jaderné fyziky AV ČR je klíčovou institucí pro základní výzkum v jaderné fyzice a využití jaderných metod pro další vědní obory. Jeho hlavními zařízeními jsou urychlovače. Podílí se i na mezinárodních výzkumech využívajících těch největších urychlovačů, například v laboratoři CERN.   Radioaktivita přírodní i umělá Přírodní radioaktivita má původ v kosmickém záření a dlouhodobých radioaktivních prvcích v zemské kůře. Přijďte se podívat, jak funguje záření urychlovače i jak lze využít záření kosmické!
Ústav experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) www.ueb.cas.cz https://www.facebook.com/UEBavor   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. se zabývá výzkumem hormonálních regulací, rozmnožováním rostlin i přenosem signálu v rostlinných buňkách společně s výzkumem fyziologie stresu. Čteme genetickou informaci různých obilnin (hlavně ječmene a pšenice) i genetickou rozmanitost banánovníků.   Fascinující svět rostlin  Přijďte si prohlédnout laboratorní rostliny pěstované na živných médiích ve skle. Dozvíte se, jak se rostliny brání před patogeny a co vše umí. A bude připravena i soutěž o drobné ceny.
Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) https://mbucas.cz   Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. v současnosti představuje největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně.   Poklady mikrobiologie Uvidíte fotky buněk s diamanty a prezentace 3D fotek bakterií a plísní i to jak vypadají plísně pod mikroskopem, jak se vizuálně liší karcinom a melanom a jak vypadají fluorescenčně značené bakterie pod UV lampou. K vidění budou i kvasinky, houby vyrůstající na agarech a rozdíl v typech agarů (např. krevní agar nebo čokoládový agar).
Biotechnologický ústav AV ČR (BTÚ) www.ibt.cas.cz   Cílem činnosti Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je základní výzkum v oblasti molekulárně biologických věd na špičkové úrovni a výhledově převod biotechnologických metod a molekulárních nástrojů k diagnostice a léčbě patologického stavu buňky do humánní medicíny, případně dalších důležitých oblastí lidské činnosti.   Reprodukce pod mikroskopem Pojďte s námi zachytit zázrak oplození v přímém přenosu! Už jste někdy spatřili spermii a vajíčko pod mikroskopem? Pomocí těchto speciálních technik studujeme unikátnost pohlavních buněk. Za využití zobrazovacích metod můžeme nejen pozorovat, ale i fotit a natáčet jejich vzájemnou interakci.
Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP) www.icpf.cas.cz   Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí a působí jako školící pracoviště doktorandského studia v oboru chemického inženýrství, fyzikální chemie, chemické technologie a biotechnologie.   Chemie v kuchyni Chemie je všude kolem nás a i kuchyně se může stát chemickou laboratoří! Uvidíte celou řadu zajímavých experimentů s běžnými potravinami a seznámíte se i s návody, jak například připravit domácí olejovou lampu, jak oloupat syrové vajíčko, jak chemicky zhasnout svíčku nebo jak rozdělit barvičky na křídě. Dozvíte se, jaké potraviny pro chemický experiment použít a vše si sami vyzkoušíte.
Biologické centrum AV ČR, (BC) www.bc.cas.cz   Biologické centrum AV ČR, v. v. i., patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Sdružuje pět původně samostatných pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech.   Věda na cestách Stylový airstream karavan, který kdysi brázdil americké dálnice, přiveze na Festival vědy zajímavé biologicko-ekologické poznatky vědců z Jižních Čech. Bojíte se klíšťat? Víte, jak výživné jsou řasy? A kolik brouků žije kolem nás? Přijďte a uvidíte!
Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ) www.fzu.cz   Fyzikální ústav je s více než 600 vědeckými pracovníky největším ústavem Akademie věd ČR. Tomu odpovídá i šíře výzkumu: zaměřujeme se na základní i aplikovaný výzkum v oblasti fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiky, fyziky plazmatu a laserové fyziky.   Objevte krásu částic V našem stánku si budete moci pomocí mlžné komory sami vyzkoušet, jak vypadají stopy částic alfa i beta nebo rozpadu radonu. Dozvíte se, jak se elementární částice zkoumají v CERNu a k čemu je nám to užitečné.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) www.uochb.cz   ÚOCHB AV ČR je jedním z nejúspěšnějších výzkumných pracovišť. V laboratořích vybavených moderními technologiemi se rodí poznatky o chemických dějích a fungování života na molekulární úrovni, vznikají nové materiály či základy budoucích léků. Z výzkumu prof. Antonína Holého vzešla celá řada antivirotik, která dnes v podobě léků patří mezi nejdůležitější zbraně v boji proti AIDS a žloutence typu B.   Načasovaná chemie Čas hraje v chemii důležitou roli. Předvedeme vám reakce, které při svém průběhu právě roli času zviditelňují. Budeme tedy pozorovat barevné oscilace či náhlé změny zabarvení roztoků, tzv. chemické hodiny.   Magická chemie Vzájemné ovlivňování molekul a světla nám odkrývá strukturu studovaných látek. Molekuly mohou světlo jak pohltit tak vydávat. Na vlastní oči uvidíte přeměny světelné, tepelné a chemické energie. Názorné ukázky zahrnou různé druhy hoření. Neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky bankovek, cenin a dokladů. Pomocí elektrické energie namnožíme svítící plazmu.   Chemická komunikace hmyzu Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání – používají ji i jednobuněčné organismy. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly – feromony, které příjemci vnímají pomocí čichu. Společenský hmyz který dokonale ovládl využití feromonů pro složitou komunikaci (nejen) uvnitř svých hnízd. Předvedeme vám, k čemu tuto komunikaci používají například termiti.   Chemické světlo a virtuální realita Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání mezi organismy – používají ji i jednobuněčné organismy žijící ve vodním prostředí. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly – feromony, které příjemci vnímají s pomocí čichu. A v rámci hmyzu je to především hmyz společenský, který dokonale ovládl využití feromonů pro složitou komunikaci uvnitř (a nejen uvnitř) svých hnízd. V naší ukázce návštěvníkům předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá svých schopností chemické komunikace ke značení cest za potravou a zpět do rodné kolonie.   Chemické světlo a virtuální realita Černý stan s virtuální prohlídkou těch nejtajemnějších zákoutí Ústavu organické chemie a biochemie v kombinaci s ukázkami pokusů s chemickým světlem. Zkuste najít tu správnou kombinaci, která tento stan rozsvítí!
Astronomický ústav AV ČR (ASÚ) Evropská kosmická agentura (ESERO) www.vesmirprolidstvo.cz www.asu.cas.cz http://esero.sciencein.cz   Výzkumný program Akademie věd Vesmír pro lidstvo je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická a planetární pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikálních procesů ve vesmíru a podstatě hmoty.   Vesmír pro lidstvo Program Strategie AV21 spojí letos dva ústavy Akademie věd a Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury do jednoho "vesmírného hnízda". Kromě pozorování dalekohledy, včetně toho největšího v ČR s průměrem zrcadlového objektivu 2 metry a hmotností otáčivých částí 80 tun, se astronomové podílejí na mnoha vesmírných misích Evropské kosmické agentury (ESA). Podílíme se na misích ke Slunci, k ledovým měsícům kolem největší planety Sluneční soustavy Jupiter nebo na technologické dvojici družic, které na oběžné dráze zajistí dlouhodobé pozorování zatmění Slunce.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA) www.vesmirprolidstvo.cz http://okf.ufa.cas.cz   Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR navazuje na bohatou tradici kosmického výzkumu známou zejména z programu malých československých a českých družic Magion. V současné době se pracovníci tohoto oddělení podílí na návrhu a vývoji vědeckých přístrojů pro významné evropské projekty zaměřené na výzkum Slunce, Marsu nebo Jupiteru. V neposlední řadě se také účastní bádání založeném na analýze vědeckých dat z předních mezinárodních umělých družic a meziplanetárních sond.

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.
Kouzla s hmotou a šálení smyslů

www.ctm-academy.cz


Centrum pro talentovanou mládež je nezisková organizace, která umožňuje motivovaným dětem nahlédnout do oborů, které je zajímají prostřednictvím Objevitelských sobot, příměstských táborů a online kurzů v angličtině. Účastníci Objevitelských sobot si mohou vyzkoušet nejrůznější témata, od egyptologie, přes programování, pokusy nebo tvoření a sestavit si tak vlastní sobotní program na míru.


Kouzla s hmotou a šálení smyslů

Přijďte si k nám vyzkoušet, co všechno vydrží nenewtonovská kapalina! Jak se může změnit z pevné látky na magnet či gumu? Ukážeme si také, proč nebe vidíme modré a trávu zelenou. Fyzika je zkrátka zábava!

Univerzita obrany (UO)
Co vše umí profesionální voják?

www.unob.cz


Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v ČR. Na fakultě vojenské leadershipu, fakultě vojenských technologií a fakultě vojenského zdravotnictví, připravujeme budoucí vojenské profesionály pro ozbrojené síly v manažerských, technických a zdravotnických oborech. Univerzita je významným vědecko-výzkumným a expertním centrem v oblasti obrany.

Celní úřad pro hl. m. Prahu
Celní úřad pro hl. m. Prahu
Co je celní správa?

www.celnisprava.cz


Celník musí mít přesnou mušku - přijďte si vyzkoušet tu svou na laserové střelnici.

Celník si musí rozumět se psy – uvidíte výcvik psích odborníků.

Jak musí být profesionální celníci ve službě vybaveni a připraveni.

I jaké kuriozity lze nalézt při běžné celní kontrole.

STRABAG a. s.
Jak obsluhovat bagr – trenažér společnosti Strabag a.s.

www.strabag.cz


STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.


Jak obsluhovat bagr – trenažér společnosti Strabag a.s.

Chtěli jste si někdy vyzkoušet bagrování? Zdá se vám to snadné? Není to tak snadné, jak se může zdát – vyzkoušejte si bagrování na našem trenažéru!

BESIP
Vidíme se?

www.ibesip.cz


Preventivní kampaň BESIP zaměřená na děti, chodce, cyklisty i seniory s názvem „Vidíme se?“ si klade za cíl změnit nepříznivý vývoj příčin a následků dopravních nehod, upozornit chodce, cyklisty, děti a seniory na nebezpečí, které jim při pohybu v provozu na silnicích hrozí.


Přijďte si vyzkoušet, zda máte správně seřízené kolo či zda jste správně a bezpečně vybaveni. A umíte se v provozu bezpečně pohybovat? Cyklista i chodec je účastník silničního provozu!

Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Máte už řidičák?

www.mppraha.cz


Oddělení prevence poskytuje širokou oblast preventivních aktivit od mateřských škol až po seniory. Jedná se o velmi důležitou složku „občanské informovanosti“. Preventivní poučení může leckdy zachránit i život. Členové oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy vystupují na výstavách, v tisku, rozhlase a televizi, na akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi, občanskými sdruženími, školami či jinými organizacemi.


Návštěvníci si mohou vyzkoušet "řidičák nanečisto“, simulaci dopravních situací, jízdu na dopravním hřišti, projdou "řidičskou zkouškou" a obdrží i „řidičský průkaz“.

Life Rescue – záchranáři Praha, z.s.
Life Rescue – záchranáři Praha, z.s.
Umíš zachránit život?

www.liferescue.eu


Pražský zapsaný spolek Life RESCUE – záchranáři Praha školicí středisko první pomoci, založený v roce 2001 byl první neziskovou organizací, která měla za svoji jedinou a hlavní činnost zvyšování znalostí v poskytování první pomoci nejen u dětí, dospělých, ale i členů jednotlivých záchranných složek Integrovaného záchranného systému.


Umíš zachránit život? 

Vyzkoušíte si resuscitaci, použití defibrilátoru, naučíte se obvazovat a zastavit krvácení. Jestliže úspěšně projdete testem, obdržíte průkazku Dětského záchranáře.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – chemická jednotka
Hašení je věda i umění

www.hzscr.cz


Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patří zajištění výjezdů k zásahům s chemickým nebezpečím. Patří mezi ně zejména detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, varny drog nebo znečištění vodních toků v některých případech spojených i s úhynem ryb.


Víte jak a proč se v nebezpečných prostorách používá robot? Jak se postupuje třeba při požáru v tunelu nebo když hoří chemikálie? A co vodní toky nebo zápach neznámého původu?


O každodenních činnostech, používané technice a nových technologiích se dozvíte na Festivalu vědy.

Kuberg
Kuberg, s.r.o.
Ekologicky s elektromotorkou

www.kuberg.com


Firma Kuberg, s.r.o., jejíž ambice sahají daleko za hranice naší republiky už několik let věnuje výrobě unikátních elektrických motorek, které se svým osobitým a promyšleným designem nezaleknou srovnání s konkurencí se spalovacími motory. Je to jediná firma, která si své motorky vyrábí od A do Z.


Ekologicky s elektromotorkou

Každá motorka je jiná, ale elektromotorka je ekologická! Vyzkoušejte a uvidíte. Přijďte si společně s dětmi zajezdit a přesvědčit se jestli „chytne“ Vás i Vaše děti!

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít